Velkommen til Muskelterapeut Tor Soltvedt

Skogsskiftet over Statoil, 5382 Skogsvåg – Tlf 47 26 32 42

sparegris

For bedrifter

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykemeldinger og uførepensjon i Norge. Sykefravær er en stor utgiftspost hos alle bedrifter.

I følge beregninger fra mars 2011 gjort av SINTEF Teknologi og samfunn, koster sykefraværet næringslivet i gjennomsnitt 2600 kroner per tapt tapt arbeidsdag – og da er det ikke medtatt lønn til den sykemeldte. SINTEF rapport finner du her.

Eksempel på besparelse:

Ved et sykefravær på 6% og 30 ansatte vil årlig effekten på bunnlinjen være KR 1.076.400,-

Reduseres sykefraværet til 4% vil dette gi en årlig besparelse på KR 358.800,-

Det er derfor viktig at bedriften prioriterer sine ansatte og deres helse slik at sykefraværet blir lavest mulig. Tiltak via godkjent muskelterapeut kan søkes inn under IA-tiltak og er godkjent av skatteetaten som fradragsberettiget.

Fordeler for bedriften:

* Sparer penger i forbindelse med minsket sykefravær.

* Økt produktivitet og kreativitet blant ansatte.

* Vil merke bedre trivsel blant ansatte.

* Regnskapsmessige fordeler - man kan få fradrag for forebyggende helsearbeid.

Fordeler for de ansatte:

* Reduserte muskulære plager og forebygging av disse.

* Føler seg verdsatt og ivaretatt.

* Får en bedre forståelse av plagenes oppkomstmekanismer.

* Lærer forebyggende trening/øvelser.

Muskelterapeut kan tilby bedriften:

* Muskelterapeuten kommer til bedriftens lokaler med bærbar benk, eller behandling på klinikken.

* Undersøkelse og behandling av muskulære problemer.

* Forebygging av muskulære problemer.

* Individuelle hjemmeøvesler (trening/tøyninger).

* Kveldsåpent etter avtale.

* Muskelterapeuten tilbyr rask oppfølgning til ansatte med muskulære plager og forebygging.

Les mer under linken behandling

© 2014 Muskelterapeut Soltvedt